fbpx

Priser

Priser: På denne siden følger en oversikt over våre timepriser.

Vi sjekker alltid om du kan få dekket advokatkostnader under forskjellige forsikringsordninger eller fri rettshjelp. Salæret vil avhenge av medgått tid, oppdragets art og kompleksitet.

Timepris advokat

Vi følger advokatforeningens regler for god advokatskikk. Timepris advokat varierer fra offentlig sats på kr 1 060,- til kr 3 900,- eks mva. Den avtalte timeprisen fremgår av oppdragsavtalen.