fbpx

Forelder fikk del i foreldreansvar og utvidet samvær med barn i tingretten

Referasnsesak18[1]

Philip Bugge bisto en klient i en sak der forelderen ikke hadde foreldreansvar. Klient hadde heller ikke noe særlig samvær med barna. Philip sendte stevning til tingretten.

Det ble avholdt saksforberedende møter og forelderen fikk da del i foreldreansvaret og utvidet sitt samvær. Det ble satt opp et rettsforlik som var i tråd med forelderens mål i saken.

Philip jobber stadig med barnesaker.

Har du en tvist om barn, så kan vi gi deg en gratis førstevurdering av saken.

Bare legg igjen kontaktinformasjon, så kan vi ringe deg.