fbpx

Skjerpen Bugge

Hva er nabolovens spesialregel om trær?

nabolovens spesialregel om trær

Hva er nabolovens spesialregel om trær?

Kan jeg fjerne naboens trær? Hva er nabolovens spesialregel om trær?

En viktig del av eiendommen som sådan er uteområdet rundt huset.  Mange har en stor hage og ønsker å bruke den mye. Det kan enten være til å sole seg, spise, slappe av, rett og slett nyte sommeren.

  • Hvem har ansvar for trær som faller?
  • Hvor høyt kan naboens tre være?
  • Trær på tomtegrense. Hvilken spesialregel gjelder?

Dessverre så kan mye av trivselen forsvinne hvis naboen har ett eller flere trær tett opp mot eiendommen. Ulempen er at trærne kan blant annet skygge for solen, hindre utsyn og avgi mye nedfall over tomtegrensen. Spørsmålet er da om du kan kreve at naboen fjerner disse trærne.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med tvister om trær og tomt. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av om du kan kreve naboens trær fjernet.

Hvilken spesialregel kan jeg bruke mot naboen for å fjerne naboens trær

Det er to viktige bestemmelser i naboloven man må kjenne til. Nabolovens spesialregel om trær § 2 og § 3.

Det følger av nabolovens § 2 «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg»

Nabolovens § 2 er en generell bestemmelse som sier at man ikke skal gjøre noe på naboeiendommen som er urimelig eller til skade for naboen. Denne regelen gjelder et hvert tiltak og forhold på naboeiendommen. Ikke kun plagsomme trær.

Det kan for eksempel være at naboen har iverksatt tiltak som lager mye støy eller lukt. Nabolovens § 2 er uansett viktig å vite om hvis du ønsker å fjerne et tre hos naboen. Den kommer til anvendelse i de situasjoner hvor nabolovens § 3 ikke kan benyttes.

Hvilken lov kan jeg bruke mot naboen

Nabolovens spesialregel § 3 – står treet nærmere enn 1/3 av trehøyden

Naboloven har en spesialregel om trær. Regelen er nabolovens § 3. Her står det;

«Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten»

For mange er det ikke så enkelt å forstå helt konkret hva som står i denne spesialregel om trær. Bestemmelsen er fra 1961 og skrevet på datidens språk. Den er imidlertid ikke så komplisert. Det som fremkommer er at trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden kan kreves fjernet dersom naboen ikke har en viktig grunn til å beholde det.

Nærmere enn 3 meter fra eiendomsgrensen

Nærmere enn 3 meter fra eiendomsgrensen

La oss si at naboen har et tre på 9 meter og det står nærmere enn 3 meter fra eiendomsgrensen, da faller det inn under bestemmelsen. Det betyr ikke at du kan ta frem motorsagen med en gang. Det kan allikevel være at naboen har en viktig grunn til å ha det stående. I slike saker blir det ofte en interesseavveining. Din interesse i å fjerne treet mot naboens interesser i å beholde treet.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialister oss på naborett.

Ta gjerne kontakt med oss om det har oppstått en konflikt med naboen og trefelling. Hos oss får du en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med mot naboeiendommen.

Få dekket juridiske kostnader

Gjennom innboforsikringen eller husforsikringen er det ofte en rettshjelpsdekning som dekker utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, betaler forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske.

Relaterte artikler