fbpx

Skjerpen Bugge

Naboen har felt trær på min eiendom

Naboen har felt trær på min eiendom

Naboen har felt trær på min eiendom.

Du har kanskje hatt en uenighet med naboen om hvorvidt et eller flere av trærne dine er i strid med loven. Du mener at treet er viktig for deg, naboen mener treet kan fjernes.

Plutselig en dag finner du ut at naboen har tatt loven i egne hender. Treet dere kranglet om har blitt til en stubbe.

Har naboen uten samtykke fjerne et eller flere trær på din tomt kan du ha krav på en betydelig erstatning. Det dreier seg da om ulovlig felling av trær.

Hvordan skal du gå frem

Det første du kan gjøre er å konfrontere naboen. Dere kan forsøke å bli enig om en kompensasjon. Imidlertid kommer man sjelden noen vei. Forholdet dere imellom er betent og naboen mener kanskje at trefellingen var berettiget.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er eksperter på tvister vedrørende ulovlig felling av trær. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av saken.

Hva om trærne naboen fjernet var i strid med naboloven?

I mange saker vil du bli møtt med at naboen hevder at han uansett kunne fjernet treet fordi det var i strid med naboloven. Det er imidlertid av underordnet betydning. I så tilfelle er det snakk om selvtekt, noe som er ulovlig. Erstatningskravet er fortsatt i behold.

Hva kan du kreve i erstatning

Erstatningen i saker hvor naboen uberettiget har fjernet et eller flere trær på din eiendom kan være høy. Det er en god del praksis på området, men hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret. Det er mange faktorer som spiller inn.

Utgangspunktet er at naboen må betale en erstatning tilsvarende det beløpet det koster å gjenopprette eiendommen slik den var før trefellingen.

I mange saker engasjeres en sakkyndig til å vurdere kostnadene ved å tilbakeføre eiendommen slik den var. Er det snakk om flere trær blir beløpet ofte sekssifret.

Naboen nekter å betale erstatning

Hvis naboen nekter å betale erstatning må man vurdere å gå videre med saken til retten. Forliksrådet er da neste stopp.  Hvis du klager inn saken til forliksrådet møtes partene og forliksrådets leder prøver å mekle mellom partene. Blir man ikke enig kan forliksrådet skrive en dom.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS samarbeider med arborister og sakkyndige rundt om i hele landet. Vi har betydelig erfaring. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av saken.

Få dekket utgifter til advokat 

Gjennom innboforsikring eller husforsikring er det ofte en rettshjelpsdekning som dekker utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, betaler forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske.