fbpx

Klient fikk medhold om at han var reell eier av fast eiendom

Referansesak16[1]

Philip Bugge bisto klient i spørsmål om hvem som var reell eier av eiendommen. Kreditor hadde tenkt til å realisere eiendommen ved tvang. Kreditor hevdet at ektefellen var deleier i eiendommen.

Klient fikk medhold i spørsmål om det reelle eierforholdet til eiendommen. Philip innhentet dokumentasjon og hadde samtaler med klient. Med Philips redegjørelse ga kreditor seg før saken ble brakt inn for tingretten. Pantet som var registrert i grunnboken ble også slettet.

Vi har flere saker om eierskap til eiendom, og vi ser ofte at kreditor og namsmannens antagelse om eierandel for samboere ikke er det riktige bildet av eierforholdet. Det er viktig å belyse og fremstille saken på en god måte.

Har du en problemstilling innenfor eiendom, kan du bare legge igjen kontaktinformasjon, så kan vi ringe deg.